Przed przystąpieniem do rejestracji wymagane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ustawy o KSSiP. Link do klauzuli informacyjnej:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/klauzula_rodo_aup_0.pdf

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ