Przed przystąpieniem do rejestracji wymagane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniająca sędziowską na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2 ustawy o KSSIP. Link do klauzuli informacyjnej:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/klauzula_rodo_aus.pdf

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ