Włączanie obsługi JavaScript w przeglądarce.

Google Chrome

 1. Kliknij ikonę klucza na pasku przeglądarki.
 2. Wybierz polecenie Opcje.
 3. Kliknij kartę Dla zaawansowanych.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia zawartości.
 5. W sekcji JavaScript wybierz Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach.

Mozilla Firefox

 1. Z górnego menu wybierz Narzędzia.
 2. Wybierz Opcje.
 3. Z górnego paska nawigacyjnego wybierz Treść.
 4. Zaznacz pole wyboru obok Włącz obsługę języka JavaScript i kliknij OK.

Opera

 1. Należy wybierz menu Narzędzia.
 2. Wybierz Preferencje.
 3. W zakłade Zaawansowane ustawić się na liście po lewej stronie na Zawartość.
 4. Zaznacz pole Włącz obsługę języka JavaScript i kliknij OK.

Apple Safari

 1. Na pasku przeglądarki otwórz menu Safari.
 2. Wybierz Preferences (Preferencje).
 3. Wybierz Security (Bezpieczeństwo).
 4. Zaznacz pole wyboru obok Enable JavaScript (Włącz obsługę JavaScript).

Internet Explorer

 1. W menu głównym wybierz pozycję Narzędzia.
 2. Wybierz polecenie Opcje internetowe.
 3. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy. Przewiń w dół do sekcji Obsługa skryptów.
 5. W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznacz opcję Włącz zatwierdź przyciskiem OK.
 6. Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknij przycisk TAK. Wybierz przycisk Zastosuj i OK.