Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o przyjęcie na aplikację wymagane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Link do klauzuli informacyjnej:

https://www.kssip.gov.pl/node/7923

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ