Przed przystąpieniem do rejestracji wymagane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na podstawie art. 22 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury). Link do klauzuli informacyjnej:

https://www.kssip.gov.pl/node/7922

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ