Oświadczenie kandydata przystępującego do wypełnienia ankiety personalnej w naborze na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską


Przed przystąpieniem do rejestracji wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk "Wyrażam zgodę" (wtedy uzyskasz możliwość wypełnienia ankiety personalnej) lub "Nie wyrażam zgody" (wtedy wypełnienie ankiety nie jest możliwe).


 1. Przetwarzanie danych

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dla celów postępowania kwalifikacyjnego na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz dokumentowania przebiegu aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 146).
  • Administratorem danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.
  • Przekazanie i przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożeniem Ankiety Personalnej w naborze na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wynika z przepisu ustawy, a zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji programu aplikacji i zadań Krajowej Szkoły. Dane osobowe wykorzystane zostaną wyłącznie dla celów wyżej wymienionych.
  • W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, o ile jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, poprzez pisemny kontakt pod adresem: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

 2. Błędy danych

  • Przyjmuję do wiadomości, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.

 

NIE WYRAŻAM ZGODY WYRAŻAM ZGODĘ